معرفی آموزشگاه

آموزشگاه زبان علوی     معرفی آموزشگاه

آموزشگاه زبان علوی با یاری خداوند متعال، فعالیت خود را از سال 1395، تحت اشراف موسسه فرهنگی آموزشی آیین علوی آغاز نموده است و سیاست های این آموزشگاه در راستای سیاست های کلی موسسه فرهنگی آموزشی علوی می باشد.

امروز اهمیت یادگیری زبان بر کسی پوشیده نیست، اما به دلیل هدفمند نبودن این آموزش، معمولا نتایج مورد انتظار حاصل نمی شود. همچنین از آنجایی که آموزش زبان در قالب محتوی صورت می گیرد،  هیچ گاه با روی کرد اعتقادی ، فرهنگی و تربیتی به محتواهای آموزشی توجه نشده است. بر این اساس آموزشگاه زبان علوی تصمیم دارد در مسئله ی آموزش، با ارائه ی روش های آموزشی نوین تحت نظارت هیئت علمی برجسته و با جذب اساتید معتقد ، متخصص و متعهد ، علاوه بر مسئله ی آموزش زبان، به مسائل تربیتی نیز توجه ویژه ای داشته باشد. در این راستا آموزشگاه زبان علوی برای اولین بار اقدام به تشکیل هیئت علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی در رشته آموزش زبان انگلیسی نموده است. از اصلی ترین فعالیت های این هیئت علمی، برنامه ریزی آموزشی و نظارت دائمی بر اجرای این برنامه است. همچنین با حضور مشاوران و کارشناسان تربیتی، نظارت بر محتوی آموزشی با رویکرد اعتقادی و تربیتی و برگزاری کارگاه های نقد محتوی برای اساتید و زبان آموزان صورت می گیرد.

امیدواریم خداوند متعال این آموزشگاه را در اجرای امر خطیر آموزش و پرورش یاری نماید.

کادر اداری آموزشگاه:

مؤسس: حسین تاجیک
مدیر: علیرضا تاجیک
سوپروایزر: احمد فضل اللهی
معاون امور دفتری: محمدصادق زارع