آرشیو رویدادهای موسسه

آموزشگاه زبان علوی     رویدادها

آرشیو رویدادها


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1398/08/13 ساعت : 5:15 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1398/08/13 ساعت : 5:12 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1398/06/23 ساعت : 6:51 PM

در پی بارش برف، کلیه کلاس های روز دوشنبه 25 بهمن تعطیل می باشد.


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : رویداد های آموزشگاه

مورخ : 1395/11/25 ساعت : 10:43 AM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1395/11/02 ساعت : 2:58 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1395/11/02 ساعت : 2:57 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : سایر رویداد ها

مورخ : 1395/11/02 ساعت : 2:57 PM