شرح رویداد های موسسه

آموزشگاه زبان علوی     رویداد ها

علوی

تعطیلی

1395/11/25

10:43 AM

دسته بندی رویداد : رویداد های آموزشگاه


در پی بارش برف، کلیه کلاس های روز دوشنبه 25 بهمن تعطیل می باشد.