آیین نامه آموزشی آموزشگاه زبان علوی

آموزشگاه زبان علوی     آیین نامه آموزشی

زبان آموزان محترم، شما با ثبت نام در آموزشگاه زبان علوی، نسبت به موارد زیر متعهد می شوید:

 1. به مسئولین آموزشگاه اعتماد کامل داشته و ایشان را همانند عضوی از خانواده خود بدانم .
 2. همیشه و تحت هر شرایطی به مسئولین آموزشگاه راست بگویم .
 3. همیشه حداقل 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در محل آموزشگاه حاضر باشم.
 4. به هیچ عنوان بدون هماهنگی و اجازه مسئولین آموزشگاه ، غیبت یا تاخیر نکنم .
 5. در صورت غیبت در زمان اتفاقات پیش بینی نشده از قبیل سرماخوردگی ، از اولیاء خود بخواهم همان روز آموزشگاه را در جریان قرار دهند .
 6. نظم و مقررات کلاس را قبل و بعد از حضور استاد و در زمان حضور ایشان رعایت نمایم .
 7. اطلاع دارم که غیبت غیرموجه بیش از 2 جلسه باعث حذف ترم می گردد و زبان آموز تنها می تواند تا پایان ترم در کلاس شرکت کند اما برای ترم بعد باید مجددا در همان سطح ثبت نام نماید.
 8. با همه زبان آموزان با احترام و رعایت اخلاق اسلامی برخورد نمایم و از انجام شوخی های بی مورد و خطرناک ، درگیری و نزاع با زبان آموزان پرهیز نمایم و مسئولیت عواقب آن بر عهده اینجانب بوده و موظف به جبران خسارت وارده به دیگر زبان آموزان خواهم بود .
 9. در صورتی که مزاحمتی از سوی دیگر زبان آموزان برای من صورت گرفت ، از اقدام متقابل پرهیز نموده و مسئولین آموزشگاه را مطلع نمایم تا موضوع را پیگیری کنند .
 10.  با مسئولین آموزشگاه و اساتید با رعایت احترام و اخلاق اسلامی برخورد نمایم .
 11.  وسایل شخصی ام را خودم همراه بیاورم و در صورت جا ماندن وسیله ، از تماس با اولیاء جهت آوردن آن خودداری کنم.
 12.  از همراه داشتن وسایل غیرضروری از قبیل سی دی ، فلش ، تلفن همراه ، موزیک پلیر ، هدفون ، وسایل تزیینی و گران قیمت و ... در آموزشگاه پرهیز نمایم و در صورت عدم رعایت ضوابط، آموزشگاه حق دارد وسیله را توقیف نماید .
 13. اطلاع دارم که اعلام نتایج آزمون ها، ثبت نام ترم آینده و پرداخت شهریه از طریق وب سایت آموزشگاه صورت می گیرد.
 14.  اطلاع دارم که حضور در اردوهای آموزشگاه با توجه به شرایطی است که مسئولین آموزشگاه تعیین می کنند و فقط زبان آموزانی که این شرایط را دارا هستند می توانند در اردو شرکت نمایند .
 15.  در زمان شرکت در اردوها، نظم و انضباط و قوانین حاکم بر اردو را رعایت نمایم .
 16.  وظایف شخصی مربوط آموزشگاه ، منزل و بقیه محیط ها را خودم انجام دهم .
 17.  در حفظ اموال آموزشگاه کوشا بوده و در صورت آسیب رساندن ، نسبت به جبران خسارت اقدام نمایم.
 18.  امور بهداشتی مربوط به مو ، ناخن ، لباس ، مسواک و ... را رعایت نمایم .
 19.  از استفاده از مدل های نامناسب برای مو و لباس پرهیز نمایم و در صورت عدم رعایت ضوابط، مسئولین آموزشگاه می توانند هرگونه تصمیمی مانند عدم اجازه حضور در کلاس یا امتحان را اتخاذ نمایند .
 20.  در پاکیزه نگه داشتن محیط آموزشگاه کوشا باشم.
 21.  در صورت دریافت دعوتنامه اولیاء ، آن را به موقع تحویل ایشان نمایم .
 22. نسبت به استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، رایانه ، کنسول بازی و سایر گجت ها و حضور در فضای مجازی  و استفاده از نرم افزار های مختلف ، تابع نظر مسئولین آموزشگاه باشم .
 23.  قبل از شروع ترم نسبت به تهیه کتاب از آموزشگاه یا بقیه مراکز فروش اقدام نمایم تا از جلسه اول کتاب همراه داشته باشم.

در صورت وجود هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت، آن را در قسمت تماس با ما درج فرمایید.

باتشکر